Om Dybecks Byalag

Ellaskålen som tidigare har funnits på Dybäcks slott.

Finns idag i Svaneholms museums samlingar.

Ursprungligen fanns bara den "magiska" ellaskålen som består av en knäskål eller ryggkota från ett större djur.

Om någon drabbades av sjukdom, fick personen i fråga dricka daggen som samlats i ellaskålen en natt med fullmåne.

Vederbörande hade då stora chanser att återfå hälsan.

Benskålen fick en värdig inramning i rent silver.

Den föreställer en vätte som står på en gravhög.

Den "magiska" ellaskålen

Länk till byalagets dokument och stadgar 

Byalagsrådet i Skurups Kommun, dokument och minnesanteckningar

 

Dybecks Byalag bildades 1995.

Målsättning

Dybecks byalag är en ideell förening med syfte att vårda landskap, kulturhistoria och bebyggelse samt verka för social gemenskap och människors trivsel i sin egen bygd.

 

Styrelse 2019

Viveca Kristiansen  Ordförande 073-833 24 64
Hans Hallgren  Vice ordförande  
Birgitta Persson  Sekreterare  
Catrine Mild  Kassör kassor@dybecksbyalag.se
Bernd Becker  Ledamot  
Stig Spangsberg  Ledamot  
Kristina Alwén  Ledamot  
Susanna Lanelius  Ledamot  
  __________________    
Marie Hoolmé  Valberedning  info@toftebokalkon.se
Anita Bergström  Valberedning

 070-964 74 32

 __________________    
Kent Olsson Revisor  
Stig Hall Revisor  

 

Stöd byalaget, bli medlem!

Som medlemmar är alla välkomna som bor i Dybäck, är födda i Dybäck eller eljest vill acceptera och verka för Dybecks Byalags målsättning.

Årsavgift 100 kr/person eller 200 kr/familj

Insättes på Bankgiro 5383-2903 eller via Svish 123 381 51 49

Glöm inte att ange namn, postadress och telefonnummer samt gärna e-postadress på inbetalningskortet.

e-post

info@dybecksbyalag.se

Postadress

c/o Kristiansen, Sjövägen 3 Bingsmarken, 274 54 Skivarp

Säte och org.nummer

Föreningen har sitt säte i Skurups Kommun, organisationsnumret är 848001-0647